The Baron's Dimensions

The Baron's Dimensions

 “Only you can change yourself, no one can do it for you!” 

Een ieder bewandelt z'n eigen pad met een hoger doel, verlichting. Er worden verschillende benamingen en methodes gebruikt in allerlei culturen. Maar, om verlichting te realiseren dien je harmonie te brengen in je zijn: hoe je denkt, voelt, spreekt, ervaart en handelt. Het jezelf bewust worden van de impact die jij hebt op het gene dat er plaats vindt in jouw realiteit. 

"De realiteit is een weerspiegeling van de innerlijke zelf." 
De universele wetten van karma (oorzaak-gevolg) en aantrekkingskracht (like attracts like) spelen hierbij een belangrijke rol. Zo heeft elke gedachte, gevoel, uitspraak, handeling een oorzaak en een gevolg, alles heeft een consequentie. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn, zodat je dit in je voordeel kunt gebruiken. Bovendien, stelt de wet van de aantrekkingskracht, dat je aantrekt wat je denkt, voelt, spreekt en handelingen die je uitvoert. Is het van positieve aard, zul je meer positiviteit aantrekken, en voor negatieve aard geldt hetzelfde. 

In de onderstaande tabel zijn belangrijke aspecten opgenomen van het 3e, 4e en 5e dimensionale bewustzijn. Allen zijn zowel voor het individuele bewustzijn, als het eenheidsbewustzijn van alle mensen op aarde van toepassing. En bieden een overzicht van het level van bewustzijn, waar de 5e dimensie staat voor het christus-bewustzijn.

"Een verandering begint met een bewuste eerste stap in de juiste richting. Door consistent te blijven herhalen, zullen alle volgende stappen, je naar een hoger bewustzijn leiden. Omarm alle triggers van buitenaf, zodat ze jouw kunnen helpen groeien en bewuster te worden." 
 

Baron's Bewustzijn 3e dimensie 4e dimensie 5e dimensie

 
Karakteristieken

Voorwaardelijk
Competitie
Angst
Gelimiteerd
Sterke reactie bij het ongewenste
Onvoorwaardelijk
Kansen
Dankbaar
Intuïtie
Synchroniciteit
Geen oordeel
Vrede
Samenwerking
Voldaan
Harmonisch

 
Tijd

Lineaire tijd
Verleden - Toekomst
Tijd is buigbaar
Heden
Present moment
Mastery van elke gedachte en emotie

 
Ego

Zelf sabotage Neutraal Een met alles


Visie

Oordelen Geen oordeel of aannames Zien door goddelijke ogen

 
Bewustzijn

Antwoorden en bevestiging van buiten af
Antwoorden en bevestiging van binnen uit
Bewustzijn van verantwoordelijke schepper


Begrip

Angst
Schaamte
Boosheid
Verdriet
Verlangen
Hebzucht
Ongerustheid
Trots
Pessimisme
Vertrouwen
Compassie
Vergevingsgezind
Creativiteit
Dankbaarheid
Optimisme
Onvoorwaardelijk
Puur bewustzijn
Gelukzaligheid
Vrede
Blijdschap


Energie centers / Focus

1e - 3e chakra
Macht, Geld, Sex
6e & 7e chakra
Intuïtie & Spiritualiteit 
4e chakra
Onvoorwaardelijke liefde


Stadium

Dingen overkomen mij en gebeuren door wilskracht  Dingen gebeuren door mij  Dingen gebeuren als mij

Bekwaamheid

Minimale bekwaamheid om wonderen te creëren  Bekwaam om wonderen te creëren  Mastery, directe creatie

Overheersend bewustzijn

Onderbewust
(Reacties)
Bewust
(Keuzes)
Super bewust


Energie 

Angst & Onzekerheid Geloof & Liefde In harmonie met het goddelijke

 

Terug naar blog