Disclaimer

Welkom in de webwinkel van Baron d'Amour!

Baron d’Amour heeft het recht om op elk moment de inhoud of onderdelen van de webshop aan te passen of te verwijderen, zonder daarover een mededeling te doen.

Aansprakelijkheid
Alle informatie in deze webwinkel is met grote zorg samengesteld. Echter, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledige en/of incorrecte informatie, en het eventueel niet correct functioneren van de website/ webshop.

Daarnaast, aanvaardt Baron d’Amour geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van bestelde producten.

Auteursrecht
De in deze webshop getoonde informatie, inclusief grafische vormgeving, teksten, en logo zijn eigendom van Baron d’Amour. Dit wordt beschermd middels het intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van de website mag alleen met toestemming van Baron d’Amour gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om als gebruiker zijnde, de inhoud van de webshop op welke wijze dan ook te gebruiken voor het vermenigvuldigen en het te verspreiden hiervan.

Contact