Privacy Policy

Privacy beleid
Bij Baron d’Amour geven we veel om privacy, daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met informatie die wordt verzameld en verwerkt. Uitsluitend worden alleen noodzakelijke gegevens verwerkt voor de dienstverlening en het verbeteren hiervan. De verzamelde gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar worden gesteld aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de webwinkel en de dienstverlening van Baron d’Amour. Per 01/05/2024 geldt dit privacy beleid, tot het publiceren van een gewijzigd privacy beleid. In dit beleid wordt beschreven welke gegevens en met welk doel deze worden verzameld. Ook, wat de voorwaarden zijn van het mogelijk delen van verzamelde gegevens met derden. Daarnaast, wordt er beschreven hoe de gegevens worden opgeslagen en beschermd tegen misbruik ervan. En, welke rechten je hebt ten aanzien van de aan Baron d’Amour verstrekte gegevens.

Mocht je vragen hebben over het privacy beleid kan er contact opgenomen met Baron d’Amour, op de beschreven contactgegevens.

Gegevensverwerking
Dienstverleners die in opdracht van Baron d’Amour gegevens verzamelen, dienen zich te houden aan de overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de gegevens. Onder de dienstverleners worden onder andere pakketbezorging, betaalverwerking, beoordeling en boekhouding geschaard. Dit betekend dat de dienstverleners toegang hebben tot de benodigde gegevens, om diensten te kunnen verlenen. Daarentegen, zullen deze gegevens niet voor andere of commerciële doeleinden gebruikt worden. Ook, dienen de dienstverleners zich te houden aan het privacy beleid en de voorgeschreven regel- en wetgeving.

Shopify 
De webwinkel van Baron d’Amour is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

PostNL
Voor de verzending van bestellingen wordt er gebruik gemaakt van PostNL. Jouw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) die behoren bij de bestelling, worden gedeeld voor het uitvoeren van de levering. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast, wanneer er gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, stelt PostNL de gegevens aan deze partij beschikbaar.

E-boekhouden
Voor de administratie en boekhouding wordt er gebruik gemaakt van e-boekhouden. Jouw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) die behoren bij de bestelling, worden gedeeld voor administratie van verkoopfacturen. Deze gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Daarnaast, is E-boekhouden tot geheimhouding verplicht, en dienen de gegevens vertrouwelijk behandeld te worden. Bovendien, worden de gegevens niet voor andere, dan hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Baron d'Amour. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of

kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies
In de webwinkel van Baron d’Amour wordt gebruik gemaakt van cookies. Bovendien, kunnen er door derden cookies geplaatst worden, alleen indien deze door ons zijn ingeschakeld. Dit zal alleen betrekking hebben op en ter ondersteuning van de webwinkel van Baron d’Amour.

Bij het bezoeken van de website zal er een mededeling omtrent cookies worden getoond. Verder gebruik van de webwinkel zal worden opgevat als toestemming voor het gebruik van de genoemde cookies en doeleinden. Je kunt middels jouw internetbrowser de cookies uitschakelen, let op dat dit invloed kan hebben op het optimaal functioneren van de webwinkel.

Google Analytics
Door gebruik te maken van Google Analytics, is het inzichtelijk hoe de webwinkel van Baron d’Amour gebruikt wordt. Het is voor Google niet toegestaan om de verzamelde gegevens te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijziging in Privacy Beleid
Baron d’Amour heeft het recht om op elk gewenst moment het privacy beleid te wijzigen of anderzijds aan te passen. Te allen tijde is de meest actuele versie van het privacy beleid beschikbaar middels de pagina: Privacy Beleid. Indien, het gewijzigde privacy beleid invloed heeft op eerder verzamelde gegevens, zal je hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Contact gegevens
Baron d’Amour
Plein Vogelzang 12
3722 AT Bilthoven

+31 (0) 6 50 48 38 00
info@baron-damour.nl

Contact