The Baron's Daily Meditation

The Baron's Daily Meditation

Dagelijks in de ochtend connect ik mezelf en breng ik mezelf in lijn met mijn ware zelf. Mijn ware zelf is de beste versie van mezelf, degene die bewust in het nu leeft, hier het verschil maakt, en zo dromen leeft en het hoogste potentieel waar maakt.

Iedere ochtend tijds mijn traditionele ceremonie met matcha, spreek ik mijn dank uit en wens ik alles en iedereen het mooiste toe. Carpe Diem! Daarna, kan ik mezelf activeren om het mooiste uit de dag te halen. Het leven van mijn dromen en het waar maken van mijn potentie.

Tijden zijn indicatief, en bedoeld als richtlijn. Ik gebruik minimaal een half uur tot een uur.  Tijdens de meditatie ben ik ook niet helemaal niet bezig met tijden. En, het is alle focus op het belangrijke. Daarnaast, kan het in begin het langer duren vanwege het programmerings- en gewenningsproces. Al baart oefening natuurlijk kunst!

Tip: 2 uur van tevoren niet eten. Licht eten (groene bladgroenten, rauwe groenten en fruit), geen zware gerechten of producten die een vol gevoel geven.

1. Positie

- Ga rechtop in een comfortabele houding zitten. Dit kan bijvoorbeeld op een stoel of yoga matje op de grond zijn. Dat is afhankelijk van je voorkeur.

2. Ademhaling - 5 min

- Focus: Verlengen van ademhaling, 5 sec in, 2 sec vast, 5sec uit
Door bewust op de ademhaling te focussen en hoe het lichaam zich vult met nieuwe energy bij het inademen. Waarna, de oude (negatieve) energieën met de uitademing afgestoten worden. Breng ik bewust een energie flow opgang, die me helpt de beste versie van mezelf te zijn.

3. Void, Leegte creëren – 5 min

- Focus: creëren van leegte
Tijdens het creëren van leegte neem ik afstand van alle gevoelens, gedachtes en beelden vanuit het 3e oog. Ik neem een observerende rol aan, ik aanschouw alles vanuit een 3e persoon. Niets is persoonlijk, niets wordt beoordeeld en is gelinkt aan dualiteit. Dit stelt mezelf in staat om de leegte te creëren en zo ruimte te maken voor de nieuwe energieën.

4. Activeren fysieke chakra’s – 10 min

- Focus: Iedere chakra wordt geactiveerd, van wortel tot kruin
Beginnend bij de wortel chakra ga ik stap voor stap omhoog op de lader. En, activeer ik elke chakra van wortel tot aan de kruin chakra. Bij iedere chakra neem ik de tijd om mijn volle bewustzijn hierin te plaatsen en puur dat te mogen voelen en ervaren. Ik spreek mijn dankbaarheid uit voor iedere chakra en de rol die deze energie centers vervullen. 

5. Kundalini energie – 15 min

- Focus: Energie flow wortel tot kruin
Wanneer alle energie centers geactiveerd zijn, gebruik ik mijn bewustzijn om vanuit de wortelchakra energie te laten opstijgen. Tijdens dit proces is mijn bewustzijn een met de energie, als een energiebal. Ik voel de energie van onder in mijn lichaam, langzaam opstijgen tot het bereiken van de top (kruin chakra). Wanneer het de top bereikt, laat ik de energie langzaam terug naar beneden door het hele lichaam vloeien. Hierbij, scan ik ieder aspect van mijn lichaam, als in een scan maken van je lichaam. 

6. Visualisatie – +15 minuten

- Focus: Visualiseer je dromen
Als mijn energie flow actief is en alle chakra’s in harmonie zijn, kan ik mijn dromen gaan visualiseren. Hierbij, ben ik met mijn volledige bewustzijn in het moment, de visualisatie. Ik visualiseer en voel alsof het al plaats heeft gevonden, hierdoor creëer ik een staat van dankbaarheid en een gelukzalig gevoel. Dit stelt mezelf instaat om mijn dromen sneller te manifesteren, maar ook de drive te behouden om het nog in het fysieke te voltooien.

7. Dankbaarheid – 2 min

- Focus: Dankbaarheid uitspreken
Als afsluitend onderdeel toon ik mijn dankbaarheid. Ik spreek dit middels affirmaties uit en zegen als het ware alles dat er is. En, een rol speelt in mijn proces van zielsevolutie.

Terug naar blog